Användare Lösenord eller
Startsida  |  Min sida  |  FAQ  |  Dokument  |  Länkar  |  Press  |  Kontakt  |  Dela     |  

Dokument


Remote Sensing System for Cultural Buildings Utilizing ZigBee Technology

J. Zhang, A. Huynh, Q. Ye and S. Gong, \"Remote Sensing System for Cultural Buildings Utilizing ZigBee Technology\", Proceedings of the CCCT2010 conference, Florida, USA, April 6-9, 2010.

ZigBee sensor network

A. Huynh, J. Zhang, Q. Ye and S. Gong, "ZigBee sensor network", presented at the 4th EVI-GTI conference, Norrköping, Sweden, Sep. 23-25, 2009.

Measurement Result at Linköping Cathedral

A. Huynh, J. Zhang, T. Jaeger, Q. Ye and S. Gong, "Measurement Result at Linköping Cathedral", Internal report available up on request, April 2009.

Measurement at Skokloster Castle

A. Huynh, J. Zhang and T. Jaeger, "Measurement at Skokloster Castle", Internal report available up on request, May 2009.

ZigBee-ready Wireless Water Leak Detector

A. Pettersson, J. Nordlander and S. Gong, "ZigBee-ready Wireless Water Leak Detector", Proceedings of The Third International Conference on Sensor Technologies and Applications: SENSORCOMM2009, Athens, Greece, June 18-23, 2009.

ZigBee Radio with External Low-Noise Amplifier

A. Huynh, J. Zhang, Q.-Z. Ye and S. Gong, \"ZigBee Radio with External Low-Noise Amplifier\", Sensors & Transducers Journal, Vol. 114, No. 3, pp. 184-191, 2010.

ZigBee Radio with External Power Amplifier and Low-Noise Amplifier

A. Huynh, J. Zhang, Q.-Z. Ye and S. Gong, \"ZigBee Radio with External Power Amplifier and Low-Noise Amplifier\", Sensors & Transducers Journal, Vol. 7, pp. 110-121, 2010.

Reliability and Latency Enhancements in a ZigBee Remote Sensing System

J. Zhang, A. Huynh, Q.-Z. Ye and S. Gong, "Reliability and Latency Enhancements in a ZigBee Remote Sensing System", Proceedings of the 4th International Conference on Sensor Technologies and Applications: SENSORCOMM2010, Venice, Italy, July 18 - 25, 2010.

CultureBee Control Design

J. Zhang, A. Huynh, Q.-Z. Ye, and S. Gong, "Design of the Remote Climate Control System for Cultural Buildings Utilizing ZigBee Technology", Sensors & Transdusers Journal, Vol. 118, No. 7, pp. 13-27, 2010.

CultureBee Monitoring System

A. Huynh, J. Zhang, Q.-Z. Ye, and S. Gong, "Wireless monitoring system for cultural heritage", Sensors & Transdusers Journal, Vol. 118, No. 7, pp. 1-22, 2010.

Information om CultureBee

Information om projektet CultureBee, kontroll och styrning av inomhusklimat i kulturhistoriskt
värdefulla byggnader med hjälp av trådlösa system och sensorer, inom Energimyndighetens projektprogram
?Spara och Bevara?, Shaofang Gong

Överblick om mätteknik i kulturbyggnader

Överblick om mätteknik i kulturbyggnader (PowerPoint presentation), Karl Ekberg

CultureBee nätverk på Gotland

CultureBee nätverk på Gotland (PowerPoint presentation), Magnus Wessberg

Behov av CultureBee system i Växjö Stift

Behov av CultureBee system i Växjö Stift, Christer Wisbrant

Summering CultureBee fjärrmätning

Summering CultureBee fjärrmätning, Allan Huynh och Jingcheng Zhang

CultureBee - a Fully Wireless Monitoring and Control System

J. Zhang, A. Huynh, Q.-Z. Ye and S. Gong, "CultureBee - a Fully Wireless Monitoring and Control System for Protecting Cultural Heritage", Accepted for presentation at the IEEE COPECH 2011 Workshop - WETICE 2011.

Fjärrstyrning med trådlösa senornätverk

J. Zhang, A. Huynh, P. Huss, Q. Ye, S. Gong, "A web-based remote indoor climate control system based on wireless sensor network", accepted for publication in International Journal of Sensors and Sensor Networks, June 2013.

test

test

lol

lol

aaaaa

aaaa

 

Beställ dokument här >