Användare Lösenord eller
Startsida  |  Min sida  |  FAQ  |  Dokument  |  Länkar  |  Press  |  Kontakt  |  Dela     |  

Vanliga frågor


Välj en fråga ur listan eller bläddra ner för att se alla frågor och svar.
Vad är CultureBee?
Vad är ZigBee?
Vad är unikt med CultureBee?
Varför behövs CultureBee?
Vem har utvecklat CulutreBee-systemet?
Vem kan använda CultureBee-systemet?

Vad är CultureBee?

CultureBee är namnet på vårt egenutvecklade system för att mäta och övervaka kulturhistoriska byggnader, i syfte att bevara dem. Se illustration nedan för en beskrivning av systemet. CultureBee använder sig av ZigBee-protokoll och är utvecklad för trådlösa lokala sensornätverk, vilka också kan fjärrövervakas via en webbplats på Internet. Det är ett två-vägs realtidssystem för att både övervaka och styra. Ett batteri i en sensornod räker upp till 10 år.

Vad är ZigBee?

ZigBee är en internationellt accepterad standard - www.zigbee.org - för trådlösa sensornätverk. Den baseras på specifikation IEEE 802.15.4. Karaktäristiskt för ZigBee är att den har hög nätverkskapacitet ( upp till 65 000 noder), batteriet har lång livslängd, snabb uppkopplingstid (15-30 ms) samt låg datatakt (upp till 250 kbps). Följande illustration visar ZigBees sammansättning.

Vad är unikt med CultureBee?

CultureBee har en modulär design, dels bestående av lokala trådlösa nätverk, för att användas i t.ex. i kyrkor och på museer, dels möjlighet till övervakning genom en webbplats på Internet. Genom att mätningen sker trådlöst riskerar inte de övervakade föremålen att utsättas för skador, utan t.ex. temperatur och luftfuktighet kan mätas utan direkt kontakt med föremålet. Det är väldigt enkelt att lägga till nya funktioner och tjänster i nätverket, t.ex. larm och kontrollfunktioner, tack vare den modulära uppbyggnaden.

Varför behövs CultureBee?

Varje kulturhistorisk byggnad är unik. Varje år spenderas mycket pengar på underhåll av dessa byggnader. Trots det förstörs många antika föremål så som målningar och inredning i trä på grund av att det är ett för stort antal föremål som behöver underhållas eftersom detta i sin tur kräver stora resurser i form av personal och pengar. Användandet av CultureBee-systemet skulle markant reducera underhållskostnaderna.

Vem har utvecklat CulutreBee-systemet?

Forskargruppen inom kommunikationselektronik, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, LiU Norrköping, har utvecklat detta fjärrstyrda övervaknings- och kontrollsystem, med finansiellt stöd från den svenska Energimyndigheten, inom ramarna för projektet "Spara och bevara".

Vem kan använda CultureBee-systemet?

CultureBee har utsprungligen utvecklats för att övervaka kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men det har även andra användningsområden. Exempelvis kan det användas som övervakningssystem inom bostadsområden, inom jordbruket eller industrin.