Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 15.2  Max: 19.4  Medel: 17.3  
RFMin: 57.7  Max: 70.5  Medel: 64.4