Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 12.2  Max: 13.7  Medel: 13.1  
RFMin: 59.4  Max: 60.6  Medel: 59.9