Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 11.9  Max: 15.7  Medel: 13.2  
RFMin: 55.2  Max: 67.3  Medel: 64.2