Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 10  Max: 22.5  Medel: 16.7  
RFMin: 43.7  Max: 56.9  Medel: 51.3