Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 16.8  Max: 19.3  Medel: 17.9  
RFMin: 69.6  Max: 86.3  Medel: 79.2