Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 14.1  Max: 14.9  Medel: 14.6  
RFMin: 100  Max: 100  Medel: 100