Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 9.1  Max: 26.4  Medel: 15.2  
RFMin: 37.4  Max: 67.2  Medel: 56.8