Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 14.8  Max: 15.6  Medel: 15.2  
RFMin: 57.6  Max: 65.7  Medel: 61.9