Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13.7  Max: 18.5  Medel: 14.9  
RFMin: 51.7  Max: 59.3  Medel: 56.2