Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 19.9  Max: 21  Medel: 20.4  
RFMin: 62.3  Max: 66.2  Medel: 63.4