Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 19.5  Max: 20.3  Medel: 19.9  
RFMin: 59.7  Max: 66.4  Medel: 62.9