Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 19.2  Max: 20.7  Medel: 19.9  
RFMin: 58.5  Max: 61.5  Medel: 59.9