Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 12  Max: 17.3  Medel: 14  
RFMin: 52.1  Max: 59.7  Medel: 55.9