Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 8.8  Max: 22.4  Medel: 18.3  
RFMin: 45.9  Max: 63.9  Medel: 53.7