Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 19.2  Max: 20.6  Medel: 19.8  
RFMin: 63.1  Max: 70.2  Medel: 65.2