Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 12.8  Max: 13.6  Medel: 13.1  
RFMin: 60.5  Max: 66  Medel: 63.4