Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 12.6  Max: 14  Medel: 13.4  
RFMin: 61.9  Max: 69.5  Medel: 65.4