Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 15.9  Max: 16.6  Medel: 16.1  
RFMin: 70.1  Max: 73.9  Medel: 72.5