Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13.9  Max: 19.6  Medel: 15.7  
RFMin: 63.6  Max: 72.9  Medel: 69.1