Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 15.4  Max: 17.3  Medel: 16.1  
RFMin: 61.6  Max: 65.9  Medel: 64.1