Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 15.6  Max: 19  Medel: 16.4  
RFMin: 62.2  Max: 68.3  Medel: 65.9