Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 14.2  Max: 18.4  Medel: 15.2  
RFMin: 48.6  Max: 58.4  Medel: 53.4