Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 12.8  Max: 17.4  Medel: 14.9  
RFMin: 48.8  Max: 59.4  Medel: 53.9