Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 20.7  Max: 21.9  Medel: 21.3  
RFMin: 59.7  Max: 62.2  Medel: 61