Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 18.9  Max: 19.8  Medel: 19.4  
RFMin: 63.2  Max: 70.2  Medel: 66.6