Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 17.6  Max: 19.9  Medel: 18.4  
RFMin: 67.2  Max: 68.7  Medel: 68