Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 21.9  Max: 25.3  Medel: 22.9  
RFMin: 23.9  Max: 52.4  Medel: 35.5