Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 19.9  Max: 23.5  Medel: 21.5  
RFMin: 32.9  Max: 51.1  Medel: 45.6