Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13.2  Max: 14.7  Medel: 14.1  
RFMin: 61.4  Max: 66  Medel: 63.3