Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 16.6  Max: 17.9  Medel: 17.3  
RFMin: 60.7  Max: 65.4  Medel: 62.7