Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13.9  Max: 15.5  Medel: 14.3  
RFMin: 55.1  Max: 59.6  Medel: 57.6