Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 15.5  Max: 16.8  Medel: 16.2  
RFMin: 65  Max: 69.5  Medel: 66.3