Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 17.7  Max: 19.3  Medel: 18.5  
RFMin: 60.8  Max: 65.5  Medel: 63.2