Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13.4  Max: 19.8  Medel: 16.3  
RFMin: 49.4  Max: 55.7  Medel: 53.6