Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 16.2  Max: 17.2  Medel: 16.7  
RFMin: 60.8  Max: 69.3  Medel: 66