Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 11.9  Max: 13.1  Medel: 12.2  
RFMin: 55.9  Max: 61.8  Medel: 59.9