Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 14.9  Max: 15.5  Medel: 15.1  
RFMin: 68.1  Max: 70.8  Medel: 69.8