Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 15.1  Max: 15.7  Medel: 15.3  
RFMin: 71.5  Max: 79.8  Medel: 73.3