Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 17.1  Max: 19.9  Medel: 17.7  
RFMin: 71.5  Max: 75.9  Medel: 74.5