Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 11.8  Max: 12.5  Medel: 12.2  
RFMin: 52.6  Max: 54.9  Medel: 53.7