Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 20.4  Max: 22  Medel: 21  
RFMin: 62.5  Max: 68.9  Medel: 66.4