Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 12.7  Max: 13.7  Medel: 13.2  
RFMin: 51.2  Max: 56.1  Medel: 53.9