Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13  Max: 19.9  Medel: 14  
RFMin: 46.9  Max: 63.3  Medel: 61.1