Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 18  Max: 18.6  Medel: 18.3  
RFMin: 70  Max: 73.9  Medel: 71.7