Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 18.3  Max: 19.3  Medel: 18.8  
RFMin: 70.8  Max: 74.9  Medel: 72.1