Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13.9  Max: 19.6  Medel: 15.5  
RFMin: 44.8  Max: 56.7  Medel: 54.5