Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 17.6  Max: 19.1  Medel: 18.3  
RFMin: 60  Max: 68.4  Medel: 64.7