Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 19.8  Max: 21.8  Medel: 20.1  
RFMin: 63.7  Max: 71.6  Medel: 69.5