Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 14.9  Max: 19.7  Medel: 15.7  
RFMin: 52.2  Max: 59.2  Medel: 57.2