Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 11.6  Max: 18.9  Medel: 12.1  
RFMin: 35.4  Max: 55.6  Medel: 51.7