Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 13.8  Max: 15  Medel: 14.4  
RFMin: 66.7  Max: 80.4  Medel: 71.1