Temp (°C)
Rel. luftfuktigh (%)
Tid
TempMin: 7  Max: 9.6  Medel: 7.9  
RFMin: 68.2  Max: 74.9  Medel: 73.7