Användare Lösenord eller
Startsida  |  Min sida  |  FAQ  |  Dokument  |  Länkar  |  Press  |  Kontakt  |  Dela     |  

Länkar

ZigBee Alliance

ZigBee Alliance är en samling av företag som arbetar tillsammans för att skapa pålitliga, kostnadseffektiva, energibesparande, trådlöst kopplade övervakningsprodukter, baserade på en öppen global standard. Målet är att ge konsumenten flexibilitet och rörlighet genom att bygga in trådlös teknik i de apparater som används till vardags.

Spara och Bevara research program

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Linköpings universitet

Linköpings universitet har en egen tradition av nyskapande och samarbete tvärsöver traditionella ämnes- och fakultetsgränser i utbildning och forskning. Undet det senaste decenniet har universitetet vuxit samt etablerat nya Campus Norrköping. Med sina 25 000 studenter och 3 500 anställda är LiU ett av landets största universitet. Universitetet är indelat i fyra fakulteter och 14 avdelningar.

Campus Norrköping

Avdelningen för forskning och teknologi är placerad vid Campus Norrköping, som är en en del av Linköpings universitet. Campus Norrköping finns i centrala Norrköping.

Forskningsgruppen för kommunikationselektronik

Forskningsgruppen för kommunikationselektronik fokuserar på innovativa metoder och tekniker med sikte på framtida elektroniska system med hög frekvens och datatakt. Följande forskningsområden omfattas: trådlösa höghastighets tekniker för överföring av data, utveckling av komponenter och apparater vilka baseras på tryckta kretskort och andra kostnadseffektiva tekniker för frekvenser över 1 GHz och modulära lösningar för kommunikation av höghastighetsdata och nätverkande.

Linköpings Domkyrka

Linköpings Domkyrka är en av de största kyrkorna i Norden. Här kan 1500 personer vistas samtidigt.

VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet för att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2 miljarder kronor i olika insatser. VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vinnova har kontor i Stockholm och Bryssel.