Användare Lösenord eller
Startsida  |  Min sida  |  FAQ  |  Dokument  |  Länkar  |  Press  |  Kontakt  |  Dela     |  

Nyheter & pressmeddelanden

2013-08-30
Elektronik i Norden har rapporterat SKAPA-priset som vi fått. Se också nyhet på Norrköpingkommuns hemsida: http://www.norrkoping.se/arbete-naringsliv/naringsliv/nyheter/2013/prestigefyllt-pris-norrko/index.xml

2013-05-21
Se artikeln "Trådlösa sensorer loggar till molnet" i Elektroniktidningen (Nr. 5, 2013). http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=57687&via=n

2012-06-29
Energimyndighetens tidning Energi Världen nr.3, 2012 har skrivit en artikel \"Kulturskatt får trådlös övervakning av klimatet\" om CultureBee-systemet som installerats i Vasamuseet sedan mars 2012. Länken till artikeln är: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Tidningen-Energivarlden .

2012-03-07
Vasamuseet i Stockholm har använt ett CultureBee trådlös sensor närverk med tiotal sensorer som täcker hela museet från våning 0 (under vatten nivån) till våning 8. Dessutom ska trådlös fjärrstyrning utvecklas och testas i ett konferensrum.

2012-01-02
Vinnova har beviljat oss ett nytt projekt "CultureBee for Internet of Things" med en totalbudget 2 million kronor under perioden 2012-2013. Målet med projektet är att expandera tillämpningsområde av CultureBee för eventuell kommersialisering av teknologin.

2011-11-21
Jingcheng Zhang har framlagt sin licentiatavhandling "Design and optimization of a remote wireless monitoring and control system using ZigBee protocol". Gratulerar!

2011-05-10
Jingcheng Zhang har blivit inbjuden av InTech att skriva ett bokkapitel i en ny bok om \"Remote Sensing\", ISBN 979-953-307-231-8. Inbjudan är baserad på hans tidigare publikation \"Reliability and latency enhancements in a ZigBee remote sensing system\", Gratulera!

2011-01-10
Vi har fått 3,1 million kr från Energimyndigheten för ett nationellt pilotprojekt i samarbete med Svenska Kyrkan och Högskolan på Gotland. Svenska Kyrkan ska bidra ytterligare 3,1 million kr till projektet. CultureBee nätverk ska installeras i minst 26 kyrkor i Sverige.

2010-12-15
Allan Huynh har framlagt sin doktorsavhandling \"Study of Wired and Wireless Data Transmissions\", Gratulera!

2010-09-09
CultureBee informationsmöte med folk från samtliga stiften inom Svenska Kyrkan. Ett nationellt pilotprojekt för att installera CultureBee system i 26 kyrkor har diskuterats.

klickar här för alla bilder

2010-08-25
CultureBee systemet har nominerats till Embeddedpris 2010 i Sverige. Det ska visas upp på Teknisk Mässan i Stockholm mellan 19-22 oktober 2010.

2010-01-26
CultureBee systemet ska demonstreras på Sveriges Energiting 2010 i Stockholm, den 17 mars. Det har planerats i Session 56 för Energieffektivisering i Kulturhistoriskt Värdefulla Byggnader.

2009-10-30
Lansering av webbplats som visar mätningar av temperatur och luftfuktighet i Linköpings domkyrka samt Täppan på LiU, Norrköping.

Pressmaterial

Allt material är för icke-kommersiellt bruk. Hänvisa alltid till CultureBee.

För mer infomation eller fler bilder, kontakta oss